Hamar Y’s Men’s Club har vært preget av stabile og fornøyde medlemmer i over 50 år. Hvorfor er de så fornøyde? Hva gjør klubben til et godt sted å være?

 

Dette er bare noen av de spørsmålene vi har stilt oss, og som vi tror at også kan være aktuelt å lese for mulige nye medlemmer i klubben. Hamar Y’s Men’s Club har nemlig alltid plass til nye i sine rekker.

 

Vi stilte følgende spørsmål til noen av våre medlemmer:

 

1           Når meldte du deg inn i klubben, og hvorfor?

2           Hvilke arrangement i klubben husker du spesielt?

3           Hva mener du er spesielt med Y’s Men og Hamar-klubben, og hva har               betydd mye for deg

4           Nevn gode grunner for å melde seg inn i klubben.

 

Kristent og sosialt fellesskap

Sigmund Lie er pensjonist. Har jobbet som førstelektor i naturfag ved Høgskolen i Hedmark, nå Høgskolen i Innlandet. Skrevet lærebker i naturfag. Aktivt friluftsmenneske og fotointeressert.

 

1         Meldte meg inn i 1997, med ønske om å bli med i et kristent fellesskap. Har hatt mye glede av KFUK/M i ungdommen og håper at noe av dette kan videreføres i Y’s Men.

2         Det er vanskelig å trekke fram ett enkelt arrangement, men foredrag med engasjerte personer slik som Solveig Fiske, Helge Simonnes og Henrik Syse, husker jeg godt. Jeg vil også nevne sangkveldene der vi kan ønske oss sanger som skal synges.

3         Det kristne fellesskapet, den gode samtalen med kjære venner, det internasjonale aspektet og de varierte temaene på møtene.

4         Trygt og godt kristent og sosialt fellesskap og det å kunne gjøre en innsats for            ungdom.

 

Kristent fellesskap og interessante foredrag.
Terje Vestby er oppvokst på Hadeland, utdannet ingeniør, har jobbet i forsvaret, så med forskning og deretter i industrien med produksjon og markedsledelse. Nå pensjonist. Opptatt av politikk, sittet i Lunner kommunestyre for AP. Jeg er gift, har 3 barn og 6 barnebarn.

 

1       I 2019 da vi flyttet inn i leiligheten vår, ble vi kjent med nye naboer der mannen var med i Hamar Y's Men’s Club. Vi snakket om hva vi drev på med, litt om livssyn og interesser. Naboen spurte om jeg hadde lyst til å bli med i klubben. Jeg var litt på søk etter et miljø med kirka som basis, men uten at jeg trengte noe mere enn det som Den Norske Kirke står for som en forankring.

2       Jeg har særlig satt pris på gode informative foredrag på våre klubbkvelder, bli kjent med hyggelige folk, litt servering er også bra. Kvelden hvor vi ble nærmere kjent med Munch sin oppvekst på Løten og   hvilke spor det satte i hans sinn var særlig interessante. Synes også søndagen med åpningsgudstjenesten og at det ga Helga og meg en mulighet til å invitere gode venner til Hamar, er noe vi årlig kan ha sammen med alle miljøer knyttet til Ynglingen.

3       Klubbens forankring til kirka i Hamar er viktig, noe som gjør at vi menn kan finne et felleskap hvor vi med forskjellige utgangspunkt og synspunkter kan møtes. Toleranse, respekt for at vi er forskjellige og åpenhet er for meg grunnleggende verdier som klubben må hegne om.

4       Fylle hverdagen med noe å glede seg til. Interessante og lærerike foredrag. Gode samtaler med hyggelige folk.

 

Internasjonalt engasjement

Trond Vidar Vedum er høgskolelektor og lærebokforfatter, er natur– og samfunnsinteressert og driver ellers med gardsbruk og birøkt. Nå pensjonist.

 

1       Meldte meg inn i 1989 fordi jeg ønsket et kristent og sosialt fellesskap.

2       Klubbmøter med samtale er spesielt interessante.

3       Lokalt: Fint miljø med lite motsetninger. Ellers: Det internasjonale   engasjementet, både sosialt og kristent. Må også ta med at jeg er blitt kjent med mange fine mennesker med forskjellig bakgrunn, fordi jeg tilhører et miljø.

4       Kristent fellesskap. Y’s Men er en åpen og inkluderende sammenheng, og klubbens internasjonale tilknytning gjør at en blir tatt imot med åpne armer og finner venner over alt.

 

Fortsetter side 3

Hva sier medlemmene om klubben ?

-   En blir tatt imot med åpne armer og finner venner overalt

 

Sitat fra medlem