Chartring:

         Klubben fikk sitt charter overlevert i Hamar Domkirke den 7. juni 1969 av            regionsleder Erling Skjeldal. Se bilde

 

Antall medlemmer:

· Ved chartringen hadde klubben 21 medlemmer. 2 av disse er fremdeles med.

           Klubben har i dag 41 medlemmer.

 

Etablering av nye klubber:

Klubben vår har vært med å spre Y’s Men idéen:

      Gjøvik YMC ble chartret i 1973

      Lillehammer YMC ble chartret i 1980

      Brumunddal YMC ble chartret i 1981

      Eidsvoll YMC ble chartret 1984. Dessverre nedlagt i 2018.

      Stockholm norske YMC  ble chartret  1984 Se bilder

 

Prosjektene:

      Det startet med loppemarked i Ynglingen

       Salg av noen tonn strøsand i sekker

         Salg av Mjøskalenderen

       Ombæring av Huskelappen og Hamar Menighetsblad  Se bilder                 

      Salg av fotografiske julekort 

       Vårt årlige prosjekt som blir avsluttet 2010: Oppsetting av julegater i                        Hamar  Se bilder    

· Nytt prosjekt fra våren 2010: Vi rydder langs veier i Hamarområdet.     Se bilder        

           fra denne dugnaden. Prosjektet avsluttet 2015.

     

 

Dugnadene:

      Dugnader på Budor

         Hogging av roer til speiderleir

       Maling av hus

       Dugnader på Ynglingen, både ute og inne      Se bilde

       De årlige TV-aksjonene, hvor vi stilte mannskap og rodeopplegg til disposisjon 

         Rydding av tomteområde

         Innsats under TT

       Salg på antikvitetsmesse i Vikingskipet

       Innsats under Misjonssambandets årsmøte

 

Vennskapsklubb:

       Varde Y’s Men’s Club, Danmark

    

 

Regionskonferanse:

       Klubben arrangerte Regionskonferansen på Hedmarkstoppen i 1976

       Klubben arrangerte  Regionskonferansen på Hamar i 2018 i samarbeid med                 Brumunddal YMC. Se Stikka 3 2018

 

 

Regionsledelse:

         Klubben hadde regionsstyret i 1980/81.

         Sammen med Brumunddal YMC  ledet

           klubben regionen i 1988/89

 

Jubiléer:

      Klubbens 10-årsjubileum 1979  Se bilder

•       Klubbens 25-årsjubileum 1994  Se bilder

          Klubbens 30-årsjubileum 1999

            Klubbens 40-årsjubileum 2009  Se bilder

      Klubben er 50 år i 2019 Se Stikka 1 2020