Møtested: Peisestua  - Ynglingen

Annenhver tirsdag kl. 19.00 - 21.00

Program for høsten 2024

 

August

 

 

                           Vi møtes på Ynglingen på tirsdager kl. 12.00 når det ikke er klubbmøte.

 

25 .                      Vi møtes til gudstjeneste i Domkirken

                           Kirkekaffe på Ynglingen

                            Ansv.: Tur – og festutvalget

 

 

27.                       Årsmøte med vanlige saker        

                            Nytt styre overtar

                           Ansv.: Styret                           

 

September

.                        

10.                       Mine erfaringer i Mission Aviation Fellowship (MAF)

                           Thomas Midtsund    

                           Ansv.: Henning, Bjørn, Magnus, Roar                          

 

 

24.                       Kulturformidling—verdier, engasjement og kommunikasjon

                            Terje Gloppen

                            Ansv.: Kjell L., Peder B., Morten Sa., Sigvart

 

 

 

Oktober

 

 1.                       Vi inviters av K-forum  

                           Mariam Kirollos: Det var en gang en drøm om frihet.”

                           

                

 

8.                        Krigsbarna - krigens siste vitner

                            Finn Wagle

                            Ansv.: Nils Kristian, Karl, Svein, Kjell Arnold

     

 

22.                       Sangkveld

                            Geir Bjørnar Smebye

                            Ansv.: Johannes, Arild, Thorbjørn

 

 

31.                       Distriktsråd, Raufoss (kl. 18.00)

  

      

November

 

5.                         Døden er en del av livet - hvilken rolle spiller tro og religion?

                          Lars Johan Danbolt

                           Ansv:. Lars Viggo, Iver, Einar, Thorvald

                           K-forum inviteres

                   

 

19.                      Hva er det med oss menn - er vi egentlig det svake kjønn?                     

                           Berger Hareide

                           Ansv.: Jan Kåre, Sigmund, Morten St.

 

 

 

Desember

 

10.                      Adventsfest

Ansv.: Tur– og festutvalget